Projecten

Hierbij een overzicht van de projecten die ik recent heb uitgevoerd:

Procesmanagement en adviesrollen als zelfstandig adviseur in samenwerking met de organisaties:
* Implementeren van de nieuwe manier van werken voor ingebruikname van het nieuwe Aafje stafkantoor, i.s.m. FreeUp (2020/2021)

* Opstellen van het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen voor Aafje en bijdrage aan gebouwkeuze, gebouwindeling en kantoorconcept in het integrale onderzoek- en ontwerpteam van ontwerpbureau VEVDL voor het stafkantoor Aafje Kralingse Zoom Rotterdam, i.s.m. FreeUp (2020);

* Beleidsschrijver voor Techniek College Rotterdam: Inrichtingsplan Onderwijs & Kwaliteit, Onderwijsvisie en Visie op Extra Begeleiding (2019-2021)

* Opstellen van een rapportage over de Huisvestingsportefeuille van NOVA college (Regio Midden, Noord-Holland) en planvorming campus Haarlemmermeer (begin 2018, 2019);

* Adviseren over de toekomstige werkomgeving voor het OBP van de Faculteit Sociale Wetenschappen namens afdeling Vastgoed van de Universiteit Nijmegen (medio 2017)

* Eindregisseur besluitvormingsdocumenten voor de Raad van Toezicht van het NOVA College tbv hun toekomstige stadscampus in Haarlem;
* Procesmanager vanuit de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden mbt de Visievorming op de toekomstige Humanities Campus;
* Ontwikkelaar huisvestingsconcept voor De Bouwcampus: een prachtig initiatief dat zich recent ook fysiek heeft gevestigd op de TU Delft campus.
* Herontwikkeling innovatief werkplekconcept het Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk;
* Begeleiding werkplekconcept ten behoeve van nieuwe huisvesting Dienst Landelijk Gebied (en de nVWA) te Utrecht;
* Huisvestingsbeleid, PvE’s en communicatie (ver)nieuw(d)e huisvesting Royal Haskoning in Rotterdam, Nijmegen en (toen) Dordrecht;
* Contractbeheer huurlocaties BT in Amsterdam.

Verder heb ik als onderzoeksmedewerker in de flexibele schil van het CfPB zeer interessante onderzoeksprojecten mogen doen:
* Huisvestingsbeleid Rijksoverheid: De normering en uitstraling Fysieke Werkomgeving Rijk voor DGOBR
* Ontwikkeling van een Keuzemenu Werkomgeving voor het toenmalige ministerie van LNV
* Ontwikkeling van een Corporate Standard voor het Kadaster

Daarnaast heb ik samen met mijn collega’s Anca Gosselink en Theo van der Voordt het Huisvestingskeuzemodel ontwikkeld. Daaruit voortvloeiend is de Kenniskring Organisatiegerichte Huisvesting ontstaan, met de HK projectendatabase als speerpunt.