Over mij

Ik draag bij aan visie- en besluitvorming over huisvesting van organisaties in beweging.

Met name voor kantoorhoudende organisatie in profit en non profit en onderwijsorganisaties.

Met als doel: Organisatiegerichte huisvesting. Passend bij de activiteiten, mensen en ambities.

Ik werk daartoe als procesbegeleider, adviseur en onderzoeker.
En gebruik het Huisvestingskeuzemodel als leidraad.
In het proces speelt de organisatie cultuur een belangrijke rol.

Ik tracht met mijn betrokkenheid bij projecten het verschil te maken en werk graag samen.
Ik zet daarbij vooral in op aandacht voor eindgebruikers, functionaliteit op korte en lange termijn en inspiratie. Tenslotte beïnvloedt huisvesting het dagelijks functioneren en raakt het mensen persoonlijk.